skip to Main Content

Verstandskies

De kaak is vaak niet groot genoeg voor al onze 32 tanden en kiezen. De laatste kies (verstandskies) past er dan niet meer bij.  Door ruimtegebrek blijft deze kies vaak schuin achter in de kaak zitten en dat leidt vaak tot ontstekingen. Wij kunnen meestal al op 17 jarige leeftijd voorspellen of de verstandskies problemen gaat geven. In dat geval adviseert we om deze kies te verwijderen. Dit is meestal maar een kleine ingreep.

Adviezen bij chirurgische ingrepen

  • Het is gunstig als je uitgerust en ontspannen bent als je een ingreep krijgt.
  • Zorg ervoor dat het gebit zo goed mogelijk gereinigd is van te voren.
  • Na het trekken van een kies moet de holte weer vol groeien met bot, dat wordt verstoord als er voedsel inkomt. Kijk daar dus voor uit.
  • Het bloed in de holte beschermen we met een gaascompres. Spoel het bloed niet weg en zuig niet aan de wond.
  • Alcohol kan het bloed dunner maken, drink dus geen alcohol de dag voor en na het trekken.
  • Roken is slecht voor de wondgenezing, vermijd dit.
  • Door inspanning stijgt de bloeddruk en dat kan leiden tot het losraken van het bloedstolsel. Doe dus de eerste dag rustig aan.
  • Wanneer de wond toch begint te bloeden, plaats dan een opgevouwen gaascompres op de wond en bijt hier een uur op dicht. Bel ons, wanneer de bloeding niet stopt. 0345572393
  • Gebruik bij voorkeur paracetamol bij napijn. Raadpleeg ons voor het gebruik van andere pijnstillers.
Back To Top