skip to Main Content
rontgenfoto

Gnathologie

De gnathologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de kaakgewrichten, de kauwspieren en de occlusie. Occlusie is de wijze waarop de ondertanden en boventanden contact maken bij het dichtbijten en het kauwen.

Veel mensen hebben tijdens de slaap urenlang activiteiten van de kauwspieren, zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Deze activiteiten hangen mogelijk samen met de verwerking van psychosociale spanningen. Vooral kaakklemmen is schadelijk. De kauwspieren raken vermoeid, uitgeput en pijnlijk. De gewrichten worden stroef en pijnlijk en de tanden en kiezen raken overbelast.

Kaakklemmen in de slaap is de sluipmoordenaar van het gebit. Overbelasting kan leiden tot kiespijn. Deze pijn komt dan niet voort uit de tandzenuw, maar uit het wortelvlies. Een wortelkanaalbehandeling helpt dan niet.

Pijnstillers werken slecht bij chronische pijnklachten in de kauwspieren en hebben bij langdurig gebruik ernstige bijwerkingen. Met pijnstillers wordt er ook niets gedaan aan de oorzaak van de pijnklacht.

Massage van kauwspieren Vreugdenhil Tandartsen

  1. Masseterspier: met deze spier kan onbewust langdurig onbegrensde kracht geleverd worden. Uiteindelijk leidt dit tot een stijf en vermoeid gevoel in de wangstreek, een beperkte mondopening en spierzwakte.
  2. Temporalisspier:  mensen met dagelijks terugkerende hoofdpijnklachten in de slaapstreek zijn vaak onbewust urenlang bezig met kaakklemmen. Dit kan samenhangen met psychosociale spanningen. Deze hoofdpijnvorm zit aan de buitenzijde van de schedel en is in feite spierpijn.

 

Door een stabiliserende opbeetplaat te dragen vermindert of stopt deze gewoonte. De klachten zullen dan snel afnemen. Als het klemmen toch doorgaat, worden de tanden en de gewrichten door de opbeetplaat beschermd, maar de spieren blijven gespannen en pijnlijk. Dagelijkse zelfmassage helpt goed om deze pijn te dempen en de spierspanning te verminderen.

De tandarts-gnatholoog en de orofaciaal fysiotherapeut houden zich bezig met diagnostiek en pijnbestrijding in het hoofd-halsgebied. De behandelingen zijn gericht op het bewegingsapparaat van het kauwstelsel. Soms is er sprake van verborgen gebitsklachten, van complexe neuropatische pijn of van bijzondere hoofdpijnvormen.

T-Scan

Het is optimaal als bij het sluiten van het gebit alle tanden gelijkmatig en gelijktijdig op elkaar komen. Daarbij komen de kaakkopjes volledig en pijnloos in de kom. Dit is lang niet bij iedereen het geval. Door kleine tandstandsveranderingen kan er een ongelijkmatige krachtenverdeling komen.

Dit hoeft niet tot klachten te leiden, zeker niet als de kauwspieren altijd ontspannen zijn.

Als er wel klachten zijn kan met een T-scan doorgemeten worden hoe het gebit op elkaar sluit. De T-scan is een geavanceerde meettechniek, waarmee de tandarts de timing en de krachtenverdeling digitaal registreert. Indien hierbij duidelijke afwijkingen gevonden worden, is het mogelijk om een correctie uit te voeren.

Met een uiterst nauwkeurig uitgevoerde inslijpprocedure, kan de occlusie beter in balans komen. Hiermee worden overbelastingsklachten van de tanden, kiezen en kaakgewrichten effectief behandeld.

De T-scan wordt ook ingezet bij uitgebreide gebitsrestauraties. Een kroon op een implantaat mag niet als eerste belast worden. Zonder T-scan is het niet mogelijk om de timing van de occlusie vast te stellen. Na een succesvolle correctie van de occlusie, verbetert de kauwspierfunctie onmiddellijk.

Back To Top