GNATHOLOGIE, INFO VOOR VERWIJZERS

Je kunt je patiënt verwijzen voor klachten uitgaande van de kaakgewrichten en kauwspieren (TMD)

  • Orofaciale pijnklachten en onbegrepen pijnklachten
  • Fysiotherapie voor het kauwstelsel

Na een verwijzing krijgt je patiënt een vragenlijst toegestuurd. In deze vragenlijst wordt ingegaan op de klachten, zoals de patiënt deze ervaart. Vervolgens voeren Hugo en Jurriën een functieonderzoek uit. Je krijgt hier een verslag van.

Je kunt ook verwijzen voor restauratieve behandelingen:

  • Gebitsslijtage en occlusieherstel
  • Uitgebreide en complexe restauratieve of prothetische behandelingen
  • Occlusie analyse met T-scan

Na onze behandeling krijg je een verslag. Na deze behandelingen wisselen we de periodieke controles en preventie graag met je af.

Casus

Bij deze vrouw van 35 jaar passen de kiezen niet op elkaar bij een correcte, ontspannen kaakstand. De patiënte had een scala aan diffuse pijnklachten, waarvoor zij al diverse artsen en specialisten geraadpleegd had. Vanwege de pijnklachten was er een langdurig, ongecontroleerd pijnstillergebruik. Na occlusieherstel met composiet verdwijnen de klachten. De tandvorm is door deze behandeling ook duidelijk verbeterd.

(Behandelaars: Hugo Vreugdenhil en Maarten Melis)