skip to Main Content

Gnathologie, info voor onze verwijzers

U kunt uw patiënt voor een consult naar ons verwijzen voor:

  • Klachten uitgaande van de kaakgewrichten en kauwspieren (TMD)
  • Orofaciale pijnklachten en onbegrepen pijnklachten
  • Fysiotherapie voor het kauwstelsel
  • Gebitsslijtage en occlusieherstel
  • Uitgebreide en complexe restauratieve of prothetische behandelingen
  • Occlusie analyse met T-scan

Stuurt u ons de patiëntgegevens, uw bevindingen en relevante informatie. Na uw verwijzing krijgt uw patiënt een vragenlijst toegestuurd. Vervolgens vindt er een uitgebreid functieonderzoek (UFO) plaats. U krijgt een verslag van dit onderzoek. De patiënt krijgt een kopie van deze brief.

Na onze behandeling krijgt u een evaluatieverslag. Behandelingen buiten uw opdracht worden alleen uitgevoerd na overleg met u zelf.

Casus

Bij deze vrouw van 35 jaar passen de kiezen niet op elkaar bij een correcte, ontspannen kaakstand. De patiënte had een scala aan diffuse pijnklachten, waarvoor zij al diverse artsen en specialisten geraadpleegd had. Vanwege de pijnklachten was er een langdurig, ongecontroleerd pijnstillergebruik. Na occlusieherstel met composiet verdwijnen de klachten. De tandvorm is door deze behandeling ook duidelijk verbeterd.

(Behandelaars: Hugo Vreugdenhil en Maarten Melis)

    

Back To Top