skip to Main Content
Tandartsenpraktijk Vreugdenhil gebitsprothesen

De Prothese

Als door parodontitis of cariës het gebit ernstig is aangetast, is het soms niet meer haalbaar om het gebit volledig te herstellen. De resterende tanden en kiezen moeten dan helaas getrokken worden, omdat de algemene gezondheid anders ernstig benadeeld wordt. Het is mogelijk om een volledige gebitsprothese te maken die direct na het trekken in de mond gaat. De pasvorm van deze immediaat prothese is aanvankelijk vrij goed, maar wordt minder door het slinken van de kaak. Dit is op te lossen met een nieuwe basis (rebasing).

Na een jaar is de kaak zodanig geslonken en uitgehard dat er een definitieve prothese gemaakt kan worden.

Voor een nieuwe gebitsprothese zijn meerdere afspraken nodig:

  • Met de eerste afdrukken van de kaak worden gipsmodellen gemaakt voor individuele afdruklepels.
  • Met deze individuele lepels wordt de vorm van de kaak nauwkeurig afgedrukt, voor een optimale pasvorm. De ligging van de bovenkaak ten opzichte van de kaakgewrichten wordt geregistreerd. Dit is van belang voor het kauwvermogen.
  • Met hulpplaten, voorzien van wasranden, wordt de optimale positie van de tanden en kiezen door de tandarts bepaald. De vorm en kleur van de nieuwe tanden worden door de tandtechnicus uitgezocht. Hij stelt de tanden op, precies zoals de tandarts het heeft ingemeten.
  • Deze opstelling wordt gepast. De tandarts controleert dan of de tanden en kiezen goed op elkaar sluiten. De patiënt krijgt de mogelijkheid te beoordelen of de gekozen tandopstelling goed in het gelaat past. Als alles goed past wordt de pasprothese in het laboratorium omgezet in de definitieve prothese.
  • Bij het plaatsen van de prothese worden kleine correcties uitgevoerd. Zo nodig worden de kauwvlakken iets ingeslepen, voor een beter kauwvermogen.
  • Na een week is er een nacontrole. Dan worden zo nodig drukplaatsen gecorrigeerd.
  • Een tweejaarlijkse controle van de prothese en de mondslijmvliezen wordt dringend geadviseerd.

Een volledige prothese voor de onder en de bovenkaak, volgens de bovenbeschreven methode, met gebruikmaking van de beste materialen en tanden kost € 1.260. Daarvan wordt € 850 door de basisverzekering vergoed. Helaas is de zogenaamde ‘eigen risico regeling’ hierop van toepassing. Voor de overige € 410 kan een aanvullende tandartsverzekering van pas komen.

Back To Top