skip to Main Content

Voor verwijzers

Onze praktijk staat open voor verwijzingen.

Uw patiënt wordt dan onderzocht en zo nodig behandeld door de volgende collega’s met een aanvullende opleiding en expertise;

  • Hugo Vreugdenhil, gnathologie
  • Jurriën Hartman, orofaciale fysiotherapie
  • Maarten Melis, restauratieve tandheelkunde
  • Robert Mooren, implantologie
  • Patrick Vadasz, endodontie

Wij willen graag een samenwerking met u. We kunnen samen met u afstemmen welke behandelingen door u gedaan worden en welke door ons. De verwezen patiënt blijft uw patiënt. We houden ons aan uw verwijsopdracht. In het geval dat we andere problematiek tegenkomen overleggen we eerst met u.

Ook bij uitgebreide restauratieve behandelingen blijft uw patiënt bij u ingeschreven. Wij zien de patiënt dan wel graag éénmaal per jaar voor controle.

Zowel na de intake als na onze behandeling krijgt u van ons een verslag met onze bevindingen. De röntgenfoto’s worden met u gedeeld.

Zorgt u er voor dat wij bij iedere verwijzing worden voorzien van de relevante informatie?

Patiënt doorverwijzen

Een patiënt doorverwijzen kan bij ons eenvoudig telefonisch, via e-mail of door het formulier in te vullen.

Gegevens verwijzer

Persoonsgegevens patiënt

Geboortedatum

Geslacht
ManVrouw

Adresgegevens

Overige gegevens

Back To Top