skip to Main Content

Voor verwijzers

Onze praktijk staat open voor horizontale verwijzingen.

Uw patiënt wordt dan onderzocht en zo nodig behandeld door de volgende collega’s met een aanvullende opleiding en expertise;

  • Hugo Vreugdenhil, gnathologie, pijndiagnostiek en restauratieve tandheelkunde
  • Maarten Melis, restauratieve tandheelkunde
  • Robert Mooren, implantologie
  • Patrick Vadasz, endodontie en pijndiagnostiek

Wij willen graag een samenwerking met u. We kunnen samen met u afstemmen welke (deel)behandelingen door u gedaan worden en welke door ons. Soms volstaat een éénmalig consult.

De verwezen patiënt blijft uw patiënt. We houden ons aan uw verwijsopdracht. In het geval dat we andere problematiek tegenkomen, dan zal er altijd eerst schriftelijk of telefonisch overleg met u zijn.

Ook bij uitgebreide restauratieve (totaal)behandelingen blijft uw patiënt bij u ingeschreven. De patiënt krijgt dan wel de mogelijkheid om éénmaal per jaar bij ons voor controle te komen.

Zowel na de intake als na onze behandeling krijgt u van ons een verslag met onze bevindingen. De röntgenfoto’s worden met u gedeeld.

Zorgt u dat wij bij iedere verwijzing worden voorzien worden van alle relevante informatie?

Patiënt doorverwijzen

Een patiënt doorverwijzen kan bij ons eenvoudig telefonisch, via e-mail of door het formulier in te vullen.

Gegevens verwijzer

Persoonsgegevens patiënt

Geboortedatum

Geslacht
ManVrouw

Adresgegevens

Overige gegevens

Back To Top