Nieuwe patiënten zijn altijd welkom!

Schrijf je nu in via deze link.

Implantologie

Als je geen eigen tanden meer hebt en de kaak niet genoeg houvast biedt voor de prothese, kunnen wij dat goed oplossen met implantaten.

Implantaten voor een gebitsprothese

Implantaten voor een gebitsprothese
Als je geen eigen tanden meer hebt en de kaak niet genoeg houvast biedt voor de prothese, kunnen wij dat goed oplossen met implantaten.

Op de implantaten maken we een titanium verbindingsstaaf, waarop de nieuwe prothese met een huls vastklikt. Dit geeft veel comfort bij het kauwen, het spreken en alle andere mondfuncties.

Implantaten in de bovenkaak maken het ons mogelijk om een prothese te maken zonder bedekking van het gehemelte. Dit draagt bij aan de smaakbeleving en het draagcomfort.

Meer informatie? Bekijk dan deze pagina.

 

Implantaten voor een kroon

Implantaten voor een kroon
Als tanden of kiezen ontbreken, kunnen we dit oplossen met implantaten en daar kronen of bruggen op maken.

Botopbouw
Implantaten zijn in verschillende diktes en lengtes beschikbaar. De kleinste hebben een diameter van 3,3 en een lengte van 6 mm, de grootste hebben een dikte van 4,8 en een lengte van 14 mm. Allerlei tussenliggende combinaties zijn mogelijk. We zoeken de best passende implantaten uit. Als de kaak onvoldoende hoogte of breedte heeft, kunnen we alleen implantaten plaatsen met botopbouw. Het kaakbot maken we dan breder met een mengsel van kunstbot en kaakbot.