skip to Main Content

Endodontie, info voor onze verwijzers

U kunt uw patiënten naar ons verwijzen voor complexe wortelkanaalbehandelingen, endodontische herbehandelingen en pijndiagnostiek. Stuur ons de patiëntgegevens, de relevante röntgenfoto’s en uw bevindingen. Wij roepen de patiënt binnen een week op voor een intake. Dan worden de mogelijkheden met uw patiënt besproken. Patiënten met pijn krijgen voorrang op patiënten zonder pijnklachten. U krijgt na onze behandeling een behandelverslag en de röntgenfoto’s toegestuurd. Bij de behandeling houden wij ons aan uw verwijsopdracht.

Wij werken onder microscopisch zicht, dit maakt een zorgvuldige inspectie van het wortelkanaalstelsel mogelijk. Met het Reciproc System, wordt een effectieve kanaalpreparatiemethode uitgevoerd. De kanalen worden langdurig onder ultrasonore agitatie gespoeld met NaOHCl en zo nodig met EDTA. Defecten en open apices worden gesloten met MTA. Het apicale deel van de kanaalvulling vindt plaats met thermische compactie van guttapercha, coronaal wordt het kanaal thermoplastisch afgevuld met behulp van het Obtura System. Zo nodig wordt het gebitselement voorzien van een glasvezelstift en een plastische restauratie.

Back To Top