skip to Main Content

Vullingen

Cariës

Als de tandarts cariës aantreft, moet dit behandeld worden om erger te voorkomen. Cariës is verweking van het tandbeen. Het verweekte tandbeen zit vol bacteriën die niet bereikbaar zijn voor de tandenborstel. Cariës wordt altijd veroorzaakt door een wisselwerking van mondbacteriën met suikers uit onze voeding. De mondbacteriën zetten de suikers razendsnel om in een zuur. Dit zuur brengt de kalkbestanddelen van de tand in oplossing, waardoor ‘gaatjes’ ontstaan.

Fruit mag!

In fruit zitten dezelfde suikers als in snoep. Toch is met wetenschappelijk onderzoek bewezen dat de mondbacteriën de suiker in fruit niet kunnen verwerken. Van fruit krijg je dus gelukkig geen gaatjes.

Preparatie

Voor de behandeling van cariës geven we meestal een verdoving om een pijnloze en ontspannen behandeling te garanderen. De verdoving is nauwelijks pijnlijk, omdat gewerkt wordt met een ultradunne naald en een lage vloeistofdruk. Dan wordt met een slijpstift een opening geslepen om de cariës te benaderen. De cariës wordt met een kleine frees verwijderd tot er alleen gezond tandweefsel over is. De patiënt noemt deze voorbereiding “boren”. In werkelijkheid maakt de tandarts geen gebruik van boren. Hij noemt deze voorbereiding een ‘preparatie’.

Rubberdam

Om een goede vulling te kunnen maken mag er beslist geen speeksel in de preparatie komen. Daarvoor maakt de tandarts waar mogelijk gebruik van een rubberdam. Soms is een rubberdam niet mogelijk, dan houden we met wattenrollen en afzuigers de tand droog.

De matrix

De vorm van de vulling bereiden we voor met een matrix en wiggen. Dit is een nauwgezet werk waarbij we de microscoop gebruiken. Pas als de matrix goed aansluit, starten we met het vullen.

De vulling

Het tandoppervlak bereiden we voor met een primer en een hechtlaag (bonding). Laagsgewijs brengen we tandkleurig composietmateriaal aan onder microscopisch zicht. Ieder laagje wordt uitgehard met een uithardingslamp. De tandarts is pas tevreden als de tand in de oorspronkelijke vorm hersteld is.

Duurzaamheid

De vulling is zo sterk, dat hij tientallen jaren mee kan. Als een vulling vervangen moet worden heeft dit meestal te maken met nieuwe cariës in de tand. Door gezonde voeding kan dit worden voorkomen.

Kosten

Een drievlaksvulling, zoals hierboven beschreven, kost inclusief verdoven en rubberdam € 92. Een basis éénvlaksvullling kost € 43. Tot 18-jarige leeftijd zijn vullingen volledig verzekerd. Daarboven is een aanvullende tandartsverzekering van toepassing.

Back To Top