skip to Main Content
Tandartsenpraktijk Vreugdenhil verwijzers

Implantologie

Implantaten voor een gebitsprothese

Als de onderkaak onvoldoende houvast biedt voor de gebitsprothese is dit goed op te lossen met implantaten.

Het aanbrengen van implantaten vindt plaats onder lokale verdoving. Na 12 dagen zijn de hechtingen opgelost. De bestaande prothese kan dan aangepast en gedragen worden. Het is dan nog te vroeg om met de prothese te kauwen, want het kaakbot is nog niet vastgegroeid aan de implantaten.

Na 6 weken laat de tandarts een verbindingsstaaf maken, waarop de nieuwe prothese met een huls vastklikt. Dit geeft veel comfort bij het kauwen, het spreken en alle andere mondfuncties.

De mondhygiëne, implantaten en prothese worden jaarlijks door de tandarts gecontroleerd. Met de prothese op implantaten kan stevig gekauwd worden, waardoor deze sneller slijt en eerder aan vervanging toe is dan een losse prothese.

In de bovenkaak is het meestal mogelijk om zonder implantaten een goede gebitsprothese te maken. Hiervoor moet wel het gehele gehemelte bedekt worden. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen implantaten een uitkomst bieden. Deze behandeling wordt voorafgegaan door een driedimensionale botscan om de beste implantaatposities te bepalen.

In de bovenkaak zijn minimaal vier implantaten nodig. Het duurt drie maanden voor deze volledig belast worden. Een bovenprothese op implantaten zit buitengewoon comfortabel. Een groot voordeel is ook dat het gehemelte niet bedekt hoeft te worden. Dit draagt bij aan de smaakbeleving.

 

 

Implantaten voor een kroon

Als tanden of kiezen ontbreken, kunnen implantaten geplaatst worden voor kronen of bruggen. De tandarts bekijkt eerst op de röntgenfoto’s of er voldoende stevig bot is voor het implantaat. De behandeling wordt uitgevoerd onder lokale anaesthesie en duurt ongeveer een half uur. Deze behandeling is niet belastend.

In 96% van de gevallen groeit het kaakbot volledig vast aan het implantaat. Dat duurt in de onderkaak zes weken en in de bovenkaak twaalf weken. Daarna wordt er een afdruk gemaakt voor de kroon. De tandarts schroeft de kroon vast en vult het schroefgat met tandkleurig composiet. Dit is de meest natuurlijke manier om een ontbrekende tand of kies te vervangen.

De kosten van een implantaatgedragen kroon zijn € 1.650, inclusief vooronderzoek en röntgenfoto’s en techniekwerk. De kosten van een volledige brug van twaalf tanden en kiezen op zes implantaten bedragen € 12.400.

Botopbouw

Implantaten zijn in verschillende diktes en lengtes beschikbaar. De kleinste hebben een diameter van 3,3 en een lengte van 6 mm, de grootste hebben een dikte van 4,8 en een lengte van 14 mm. Allerlei tussenliggende combinaties zijn mogelijk. De tandarts zoekt de best passende implantaten uit. Als de kaak onvoldoende hoogte of breedte heeft, is het alleen mogelijk om implantaten te plaatsen met botopbouw. Het kaakbot wordt dan breder gemaakt met een mengsel van kunstbot en bot van de patiënt zelf. Deze kaakverbreding leidt tot een goed resultaat als de inheling voldoende tijd krijgt.

Back To Top